V sobotu 25. června 2022 bude v Olomouci kněžské svěcení, ke kterému se připravuje také náš jáhen Josef Biernát. Ve čtvrtek 27. ledna to bylo přesně 150 dnů do této události. Je pěkným zvykem, že ti, kteří mají svěcení přijmout, se v této době modlí postupně 150 žalmů, každý den jeden, jako přípravu na svěcení. Chcete-li Jožku podpořit, můžete se k této denní modlitbě žalmů připojit.

DENNÍ ROZPIS

ŽALMY