PROGRAM PRIMIČNÍ SLAVNOSTI

Kostel sv.Ludmily a okolí v Suché Lozi

sobota 2. července 2022 9:30

 • 8:30 příležitost ke svátosti smíření - kostel sv.Ludmily
 • 8:45 modlitba svatého růžence - kostel sv.Ludmily
 • 8:50 rodičovské požehnání a žehnání primičního ornátu - rodný dům primicanta
 • 9:00 slavnostní liturgický průvod od domu primicianta do kostela sv.Ludmily
 • 9:30 PRIMIČNÍ MŠE SVATÁ - kostel sv.Ludmily
 • Po mši svaté jste všichni zváni na prostranství před kulturní sál k pohoštění a posezení. 
  K poslechu hraje cimbálová muzika Litera ze Slovácka.
 • 14:00 novokněžské požehnání pro poutníky - kostel sv.Ludmily

Příjezd a parkování

 • příjezd do obce po silnici E50 od Uherského Brodu, Bánova a Bystřice pod Lopeníkem
 • alternativní příjezd po silnici 4981 od Nivnice
 • parkování bude umožněno na vyznačených plochách P1-P4
 • parkoviště P4 vyhrazeno pro duchovní
 • žádáme Vás o respektování pokynů pořadatelů
 • přijeďte s dostatečným časovým předstihem
 • NAVIGACE
prijezd_do_obce

Slavnostní liturgický průvod

 • průvod bude vycházet od Josefova rodného domu
 • Do průvodu jste všichni srdečně zváni. Prosíme vás, aby jste vyšli od kostela nebo parkovacích ploch včas. Odchod duchovních a ministrantů od kostela bude nejpozději v 8:30.
 • 9:00 slavnostní průvod do kostela sv. Ludmily
 • Do průvodu se budeme řadit takto: ministranti, dechová hudba, krojovaní, jáhni a kněží, skauti, primiciant, rodiče a rodina, ostatní farníci
 • u skautských bratrů a sester je vítána účast v kroji
 • MAPA
pruvod

Mše svatá

 • 9:30 v kostele sv. Ludmily
 • kazatel P. Lukáš Jambor
 • prostranství kolem kostela a před hasičskou zbrojnicí
 • přenos mše svaté zajišťuje TV NOE
 • velkoplošná obrazovka a ozvučení prostranství před kostelem zajištěno
 • přímý přenos je možné sledovat i na YOUTUBE Farnost Bánov
 • záznam bude odvysílán na TV Noe v neděli 7.8.2022 v 10:00
 • MAPA
 • Informace pro kněze: prosíme, vezněte si vlastní albu a štólu bílé barvy. Formulář primiční mše svaté bude za rodiny. Šatna pro kněze a jáhny je připravena v obřadní síni Obecního úřadu, zde
okoli_kostela.jpg

Občerstvení

 • po mši svaté jste všichni zváni na pohoštění k místnímu pohostinstí na prostranství před kulturní sál
 • MAPA
sal.jpg

Zdravotní služba

V případě zdravotních potíží vám rád pomůže lékař a naši zdravotníci. Jejich stanoviště je před kostelem v budově hasičské zbrojnice.

Voda

K dispozici je i voda, kterou budou roznášet během mše skauti. Pití čisté, neochucené vody, během mše sv. neruší eucharistický půst.

Toalety

Naleznete v kostele, v obecní budově za hasičskou zbrojnicí, v budově obecního úřadu a kulturního sálu a v pohostinství - jsou označeny.