Sbírky na primici jsme pro celou farnost naplánovali na tyto neděle:

20.března, 24.dubna, 15.května a 19.června.

Termíny budou vždy znovu připomenuty v ohláškách týden dopředu.