OZNÁMENÍ

Abychom zabezpečili plynulý provoz, parkování, průvod a pohyb všech poutníků, návštěvníků a obyvatel, budeme muset udělat následující omezení:

1.    pátek 1.7. 16:00 - sobota 2.7. 16:00 úplné uzavření prostranství před hasičskou zbrojnicí, kostelem a před domy č.p. 14,15 a 16 (starý obchod) z důvodů instalace velkoplošné obrazovky, ozvučení, přenosového vozu TV Noe. Z prostranství před hasičskou zbrojnicí bude možné sledovat celý průběh primiční mše. V uvedených časech zde nebude možné projet žádným dopravním prostředkem ani parkovat.


2.    sobota 2.7. 6:00-16:00 zákaz vjezdu od č.p. 79 směrem k hasičské zbrojnici a od č.p. 18 směrem ke kostelu, nebude možné parkovat na komunikaci, pouze na průjezdech jednotlivých domů, cesta musí zůstat volná pro složky integrovaného záchranného systému a pro chodce


3.    sobota 2.7. 6:00-9:30 zákaz vjezdu do Kopánky od přehrady směrem ke kostelu - trasa průvodu


4.    sobota 2.7. 6:00-16:00 bude hasiči omezen a řízen provoz na trase průvodu, na všech dotčených křižovatkách s hlavní silnicí a v ulicích směrem k parkovacím plochám, nová ulice s novostavbami bude pouze jednosměrná pro osobní automobily - od uličky směrem na dolní konec a úplně neprůjezdná pro automobily nad 3,5t. Část silnice bude využita jako kapacitní parkoviště, v případě nepříznivého počasí jako hlavní parkoviště. Žádáme Vás, neplánujte na tento den žádné zásobování stavebním materiálem nebo příjezd nákladních automobilů.


DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Informace: primice.suchaloz.eu